Sağlık

klorpromazin

Klorpromazin (klorpromazin hidroklorür), 1950'de geliştirilen ilk antipsikotik ilaç sınıfıdır.

İlaçların keşfi, psikiyatri tıbbı (psikiyatri) dünyasındaki en büyük ilerlemelerden biridir. Bu ilaç, kombinasyon olmaksızın tek bir jenerik ilaç olarak mevcuttur.

Klorpromazinin ne için olduğu, faydaları, dozu, nasıl kullanılacağı ve oluşabilecek yan etki riskleri hakkında bazı bilgiler.

Klorpromazin ne için?

Klorpromazin (CPZ) veya klorpromazin hidroklorür, öncelikle şizofreni tedavisinde kullanılan fenotiyazin türevli bir antipsikotik ilaçtır.

Risperidon ve klozapin gibi bu ilaç da merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyerek çalışır.

Bu ilaç, tablet formunda ve enjeksiyon formunda mevcuttur (yine de oldukça nadir olmasına rağmen).

Bu ilacın kullanımı bir doktorun sıkı gözetimi altında olmalıdır ve hükümetin özel ilaç programlarından biridir.

Klorpromazin ilacının işlevleri ve faydaları nelerdir?

Klorpromazin (CPZ), dopamin D2 reseptörlerini bloke etmek için oldukça etkili bir antipsikotik ilaç olarak işlev görür.

Bu reseptörlerin bloke edilmesi, duygusal rahatsızlıklar ve intihar eğilimleri ile ilişkili artan dopaminerjik nöronal aktivite ile sonuçlanır.

Tıp dünyasında, klorpromazin, bir kişinin zihinsel durumuyla ilişkili sinir bozukluklarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır.

Klorpromazinin (CPZ) bazı faydaları aşağıdaki bozuklukların tedavisinde kullanılır:

Şizofreni

Risperidon ve klozapin ilaçları gibi, şizofreni tedavisinde birinci basamak alternatif olarak klorpromazin de önerilir.

Klorpromazinin etki şekli, bu ilacın ana antipsikotik aktivitesinin, beynin mezolimbik yolundaki dopamin (D2) reseptörlerinin blokajı yoluyla olduğunu göstermiştir.

Şizofreni pozitif hastalardaki semptomlardan (sanrılar, halüsinasyonlar ve dezorganize konuşma) sorumlu olduğu düşünülen bu ilaç aktivitesidir.

Şizofreni hastalarına verilen ortalama klorpromazin dozu zamanla azalmıştır.

Daha düşük dozaj seviyelerine doğru ilerleme 6 yıl sürdü ve iyi sonuçlar gösteriyor.

Bu nedenle doz artırımı ancak bazı durumlarda ve oluşabilecek ilaç bağımlılığı etkileri ve ölüm riski göz önünde bulundurularak yapılabilir.

Bipolar bozukluk profilaksisi

Bipolar bozukluk, manik, depresif ve son derece değişken duygusal durumlarla karakterizedir.

Bipolar bozukluğun, sınıflara veya bölümlere ayrılan çeşitli semptomları vardır.

Tedavide, klorpromazin, semptomların kötüleşmemesi için profilaktik olarak kullanılır.

Tedavi, hastanın hangi epizodu yaşadığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Birlikte alınan antipsikotikler, mani tedavisinde tek başına kullanılan ilaçlardan daha hızlı ve daha etkilidir.

Lityum ve amfetaminlerin yanı sıra birinci basamak tedavi olarak önerilmektedir ve intihar eğilimlerini azaltmada oldukça etkilidir.

Çeşitli analizler ayrıca klorpromazin (CPZ) dahil antipsikotiklerin akut maninin tedavisinde daha etkili olduğunu göstermiştir.

Sisplatin tedavisine bağlı bulantı ve kusma

Cisplatin, bir dizi kanseri tedavi etmek için kullanılan bir kemoterapi ilacıdır. Bu ilaç damar içine enjeksiyon yoluyla verilir.

Kemoterapinin yaygın yan etkileri kemik iliği baskılanması, işitme sorunları, böbrek sorunları, mide bulantısı ve kusmadır.

Sisplatin kullanımı şiddetli bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Bir denemede, klorpromazin bulantı ve kusmayı kontrol etmede istatistiksel olarak üstündü.

Klorpromazin ile tedavi edilen hastalar, droperidol ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha az bulantı riski göstermiştir.

Klorpromazin bulantı ve kusmaya karşı faydalı aktivite gösterir. Ancak klorpromazin ve droperidolün toksisitesi aynı etki riskine sahiptir.

Akut aralıklı porfiri

Porfiri, idrar renginin kırmızıdan koyu maviye dönüşmesine neden olan bir karaciğer hastalığıdır.

Bu karaciğer bozukluğu, vücutta porfirin adı verilen ve cildi veya sinir sistemini olumsuz etkileyen maddeler biriktiğinde ortaya çıkar.

Sinir sistemini etkileyen bu tip bir bozukluk, semptomların hızlı ve kısa süreli olması nedeniyle akut porfiri olarak bilinir.

Derhal tedavi edilmezse, bu bozukluk felç, düşük kan sodyum seviyeleri ve nöbetler gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Bazı akut porfiri vakalarında, klorpromazin, genellikle günde üç veya dört kez alınan 25 mg'lık bir dozda ağızdan verilebilir.

Bu doz, önceden var olan felci tedavi etmese de çoğu durumda semptomları kontrol etmek için yeterlidir.

Klorpromazin, porfirinin ağrı ve sinir semptomları için mevcut en tutarlı ve etkili tedavidir.

Tetanoz tedavisinde ek tedavi

Tetanoz belirtileri her zaman spazmlar ve solunum problemleri ile ilişkilidir.

Klorpromazin tedavi şemasına dahil edildi ve barbitüratlara göre avantajları olduğu bulundu.

Öte yandan, klorpromazin korkuyu giderebilir, hastayı tetanik nöbetin ağrısından ve yorgunluğundan koruyabilir.

Önerilen tedavi şeması çok yüksek olmayan dozlarda ve antibiyotiklerle birlikte verilir.

Klorpromazin tedavisi büyük bir ilerleme olarak kabul edilir çünkü çoğu durumda şiddetli nöbetler önlenebilir.

Klorpromazin markası ve fiyatı

Bu ilaç eczanelerde reçetesiz satılmamaktadır. Bu ilacın kullanımı kesinlikle tıbbi gözetim altında izlenir.

Bu ilacı alabilmek için hastalara genellikle hastane eczanesinde kullanılmak üzere sağlık kuruluşundan bir sevk mektubu verilir. İlaçlar, hükümet tarafından atanmış sertifikalı eczanelerde de kullanılabilir.

Klorpromazin, 5mg/ml ve 25mg/ml enjeksiyon formunda mevcuttur. Klorpromazin tabletlerinin hazırlanmasına gelince, tablet başına 100 mg'dır.

Endonezya'da kullanım için ruhsatlandırılmış klorpromazin (klorpromazin) ticari adlarından bazıları şunlardır:

 • hızlı
 • klorpromazin
 • meprosetil
 • Hızlı 100
 • Promactil

İlaç klorpromazin nasıl alınır?

İlaç ambalaj etiketinde verilen kullanım talimatlarını ve dozajı izleyin. Anlamadığınız bir şey olursa doğrudan doktorunuza veya eczacınıza sorabilirsiniz.

Oral ilaç klorpromazin ağızdan alınır. Bir kerede su ile iç. Dozaj formu film kaplı tabletler ise ezmeyin veya çiğnemeyin.

Klorpromazin enjeksiyonu bir kas içine enjekte edilir veya damar içine IV olarak verilir. Bu enjeksiyon ilacının kullanımı sağlık personeli tarafından verilecektir.

Bir klorpromazin enjeksiyonu aldıktan sonra bir süre uzanmanız istenebilir. Bu ilaç kan basıncınızı düşürebilir ve enjeksiyondan sonra başınız dönebilir.

İlacın hastanın yanıtı üzerindeki etkinliğini görmek için her zaman rutin olarak kontrol edin. Bu ilacı alırken göz muayeneleri de gereklidir.

Bu ilaç bazı tıbbi testlerin sonuçlarını etkileyebilir. Klorpromazin alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Omurilik musluğu (lomber ponksiyon) veya omuriliğin herhangi bir röntgeni veya MRI taramasına ihtiyacınız varsa, klorpromazin aldığınızı doktorunuza önceden bildirin.

Klorpromazin tedavisini aniden kesmeyin çünkü bu ilaç bağımlılığa neden olabilir. Bu ilacı kullanmayı güvenli bir şekilde nasıl bırakacağınızı doktorunuza sorun.

Klorpromazin dozu nedir?

Yetişkin dozu

Psikoz

 • Kas içine enjeksiyon (kas içi): Her 6-8 saatte bir tekrarlanan 25-50 mg. Derhal oral tedavi ile değiştirilir.
 • Oral: 25 mg gece tek doz olarak verilebilir.
 • İdame dozu: 25-100 mg, psikotik hastalarda gerektiği gibi günde 1 gr'dan fazla artırılır.

Mide bulantısı ve kusma

Başlangıç ​​dozu intramüsküler enjeksiyon yoluyla 25 mg'dır, ardından kusma durana kadar her 3-4 saatte bir 25-50 mg'dır.

çözülmemiş hıçkırıklar

 • Başlangıç ​​dozu 2-3 gün boyunca günde 3-4 kez 25-50 mg verilir. Sonuç göstermezse, kas içi enjeksiyon ile 25-50 mg verilebilir.
 • Hala gerekliyse, yavaş etkili intravenöz infüzyonla 500-1000ml normal salin içinde 25-50mg verilebilir.

Çocuk dozu

Psikoz

Kas içine enjeksiyon (kas içi):

 • 1-12 yaş arası çocuklar için: 4-6 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 500 mcg.
 • 5 yaşından büyük çocuklar için maksimum doz: günde 75 mg
 • 1-5 yaş arası çocuklar: günde 40 mg.

Oral

 • 1-12 yaş arası: 4-6 saatte bir vücut ağırlığının kilogramı başına 500 mcg.
 • 5 yaş üstü için maksimum doz: günde 75 mg
 • 1-5 yaş arası: günde 40 mg.

Mide bulantısı ve kusma

Kas içi:

 • 1-12 yaş arası çocuklar: 4-6 saatte bir vücut ağırlığının kilogramı başına 500 mcg.
 • Maksimum doz: 5 yaş üstü çocuklara günde 75 mg, 1-5 yaş arası çocuklara ise günde 40 mg verilebilir.

çözülmemiş hıçkırıklar

 • 1-12 yaş arası: 4-6 saatte bir vücut ağırlığının kilogramı başına 500 mcg.
 • Maksimum doz: 5 yaşın üzerinde her gün 75 mg verilirken, 1-5 yaş arası: günde 40 mg.

yaşlı doz

Enjekte edilebilir preparatların başlangıç ​​dozu, normal yetişkin dozunun 1/3-½'sidir. Aynı dozun belirlenmesi ile hala ihtiyaç duyulursa oral preparatlar takip edilir.

Klorpromazin hamile ve emzikli kadınlar için güvenli midir?

BİZ. Gıda ve İlaç İdaresi, sınırlı araştırma nedeniyle bu ilacı herhangi bir kategoriye dahil etmemiştir.

Şimdiye kadar, bu ilacın hamile kadınlarda kullanımı bir doktor tavsiyesine dayanmaktadır. Kullanım sadece kesinlikle gerekli olduğunda tavsiye edilir ve faydaları fetusun risklerinden daha ağır basar.

Bu ilacın anne sütüne geçtiği gösterilmiştir, bu nedenle ilaç emziren annelerde kontrendikedir.

Klorpromazinin olası yan etkileri nelerdir?

Klorpromazin (CPZ/klorpromazin) alındığında oluşabilecek yan etki riski aşağıdaki gibidir:

 • Alerjik reaksiyon belirtileri: kurdeşen, nefes almada zorluk, yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi.
 • Uzun süreli klorpromazin kullanımı, tedavi edilemeyen ciddi hareket bozukluklarına neden olabilir. Klorpromazini ne kadar uzun süre kullanırsanız, özellikle yaşlıysanız, bu bozukluğu geliştirme olasılığınız o kadar artar.
 • Yüzün kontrolsüz kas hareketleri (çiğneme, kaş çatma, dil hareketleri, göz kırpma veya göz hareketleri)
 • Boyunda sertlik, boğazda sıkışma, nefes almada veya yutmada zorluk
 • Bayılacakmış gibi baş dönmesi hissetmek;
 • Karışıklık, ajitasyon, huzursuzluk, uyku sorunu
 • vücut zayıflar
 • Şişmiş göğüsler veya akıntı
 • Nöbet
 • Sarılık (cildin veya gözlerin sararması);
 • Düşük beyaz kan hücresi sayısı, ateş, titreme, ağız yaraları, cilt yaraları, öksürük, nefes almada zorluk, baş dönmesi hissi ile karakterizedir.
 • Şiddetli bir sinir sistemi reaksiyonu, çok katı kaslar, yüksek ateş, terleme, kafa karışıklığı, hızlı veya dengesiz kalp atışı, titreme, bayılacakmış gibi hissetme ile karakterizedir.

Bu ilacı aldıktan sonra bazı yaygın yan etkiler:

 • Uykulu
 • Ağız kuruluğu veya burun tıkanıklığı
 • Bulanık görme
 • Kabızlık
 • İktidarsızlık, orgazm olma zorluğu.

Uyarı ve dikkat

Klorpromazin veya diğer fenotiyazinlere (flufenazin, perfenazin, proklorperazin, prometazin, tioridazin veya trifluoperazin gibi) alerjiniz varsa klorpromazin kullanmamalısınız.

Alkol veya antienflamatuar ilaçlar gibi uyuşukluğa neden olan ilaçlar aldıysanız bu ilacı almayın.

Klorpromazin, bunama ile ilişkili psikozu olan yaşlı kişilerde ölüm riskini artırabilir ve bu kullanım için onaylanmamıştır.

Aşağıdaki hastalıklarla ilgili bir geçmişiniz varsa doktorunuza söyleyiniz:

 • Şiddetli astım, amfizem veya diğer solunum problemleri
 • sülfit alerjisi
 • Kemik iliği baskılanması
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Meme kanseri
 • glokom
 • Parkinson hastalığı
 • Nöbet
 • Bağırsaklarda tıkanıklık
 • Beyin tümörü
 • Feokromositoma (adrenal bez tümörü)

Bu ilacı çocuklara tıbbi tavsiye olmadan vermeyin. Ateşi olan veya şiddetli grip semptomları olan bir çocuğa klorpromazin vermek istiyorsanız bir doktora danışın.

Gebeliğin son 3 ayında antipsikotik ilaç kullanımı yenidoğanlarda sağlık sorunlarına, solunum sorunlarına, yeme bozukluklarına veya yoksunluk belirtilerine neden olabilir.

Tedaviyi aniden kesmeyin çünkü bu ilaç bağımlılık semptomlarına neden olabilir.

Ayrıca, bu ilaç emziren anneler için tasarlanmamıştır.

Bu ilacı kullandıktan sonra araba kullanmaktan veya tehlikeli yorucu aktiviteler yapmaktan kaçının. Bu ilaç uyuşukluğa ve halsizliğe neden olabilir.

Bu ilaç başınızın dönmesine neden olabileceğinden, oturma veya yatma pozisyonundan çok hızlı kalkmaktan kaçının.

Güneşe maruz kalmaktan veya bronzlaşma yataklarından kaçının. Klorpromazin cildinizi güneş yanığına daha yatkın hale getirebilir. Dışarıdayken koruyucu giysiler giyin ve güneş kremi (SPF 30 veya üzeri) kullanın.

Klorpromazini uykunuzu getiren diğer ilaçlarla birlikte kullanmak bu ilaçların etkilerini daha da kötüleştirebilir. Opioid ilaçlar, uyku hapları, kas gevşeticiler, anksiyete veya nöbet ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Good Doctor 7/24 aracılığıyla kendinizin ve ailenizin sağlığını düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Doktor ortaklarımıza danışmak için buradan indirin.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found